روزی دوستی از من پرسید محبوب ترین معلمی که تا به حال داشتى چه کسی است ؟ 

من در همان لحظه یاد خاطره ای از کلاس هنر،زمانی که سوم راهنمایی بودم افتادم .خانم صفوی استاد هنر ما که همیشه به یادشان هستم زمانی که ما نقاشی میکشیدیم موزیک های فیلم amelie را میگذاشت و ما با شوق و انرژی مثبت با نقاشی کشیدن خود لذت میبردیم و در پایان خیال پردازی شروع میشد و...


منبع : کلاس آموزش رایانه |خاطره ای از کلاس هنر
برچسب ها :